Land For Sale – S.L. Estate บริษัท เอส. แอล. เอสเตท จำกัด

บริษัท เอส.แอล.เอสเตท จำกัด สนใจรับซื้อที่ดิน


มีความประสงค์รับซื้อที่ดินขนาดตั้งแต่ 6-20 ไร่ ขึ้นไป สำหรับพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และ คอนโดมิเนียม ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

เอกสารประกอบการขายที่ดิน


คอนโด

2 ไร่ขึ้นไป ในแนวรถไฟฟ้าสายปัจจุบัน และส่วนต่อขยาย BTS, MRT และ Airport Link หรือ ในย่านชุมชน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

บ้านจัดสรร

6 ไร่ขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร


  ข้อมูลผู้เสนอขาย
  รายละเอียดที่ดิน
  เอกสารที่ดิน
  สำเนาโฉนด / ระวางที่ดิน*
  แผนที่ (แสดงที่ตั้ง เส้นทางการเดินทางจากถนนสาธารณะ และแนวเขตที่ดินที่ชัดเจน)
  ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ข้าพเจ้าเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการและเงื่อนไขของ บริษัท เอส. แอล. เอสเตท จำกัด รวมถึงข้อตกลงผู้ใช้และนโยบายส่วนตัว

  Cresta Social Messenger